Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων περιοχής Καλαμαριάς & Κασσάνδρας Χαλκιδικής

Υπηρεσίες

Πιστοποιητικά σχέδια ΔΕΗ

Υπο κατασκευή

Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Κίνησης και Φωτισμού

Συστήματα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας

UPS, Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, Inverters


Έξυπνα σπίτια

ΚΝΧ – QBUS

Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών

Υπο κατασκευή

Θεμελιακή Γείωση

Από το 2006 και μετά, είναι υποχρεωτική η κατασκευή θεμελιακής γείωσης σε κάθε νέα οικοδομή ή κτίριο.


Αλεξικέραυνα

Υπο κατασκευή

Δημόσια Έργα

Υπο κατασκευή

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Υπο κατασκευή


Αντλιοστάσια

Υπο κατασκευή