Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων περιοχής Καλαμαριάς & Κασσάνδρας Χαλκιδικής

Εξεταστέα ύλη.

Οι υποψήφιοι για τις άδειες των ηλεκτρολόγων Α’ ειδικότητας εξετάζονται στο θεωρητικό μέρος σε ερωτήσεις τύπου πολλαπλής επιλογής. Τα προς εξέταση θέματα επιλέγονται την ακόλουθη ύλη.