Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων περιοχής Καλαμαριάς & Κασσάνδρας Χαλκιδικής

Έντυπα

ΥΔΕ

Υπεύθυνες δηλώσεις και έντυπα περί Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων – Σχέδια

ΥΔKΕ

Υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου

Νομοθεσία

Ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.


Εξεταστέα Ύλη

Εξετάσεις θεωρητικού μέρους για τις επαγγελματικές άδειες των ηλεκτρολόγων της Α’ ειδικότητας.