Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων περιοχής Καλαμαριάς & Κασσάνδρας Χαλκιδικής

Μποϊνής Αστέριος


Κάτοχος των αδειών

  • Α΄ ειδικότητας 1ης ομάδος 14629
  • Αρ. Μητρώου 16605

Τεχνική Εξειδίκευση

  • Εγκατάσταση Μονάδας ΑΓΩΓΟΣ Α.Ε.
  • Εγκατάσταση Συνεδριακού Κέντρου στο Μιλχάιμ Γερμανίας
  • Φωτοβολταϊκά έργα στην Θεσσαλονίκη
  • Ηλεκτρολογικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά έργα και δομημένη καλωδίωση