Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων περιοχής Καλαμαριάς & Κασσάνδρας Χαλκιδικής

Μπερμπερίδης Νικόλαος


Κάτοχος των αδειών

  • Α΄ ειδικότητας 1ης ομάδος – Αρ. Αδείας 14
  • Αρ. Μητρώου 3052

Τεχνική Εξειδίκευση

  • Φωτοβολταϊκά Πάρκα
  • Αντισταθμίσεις μέσης τάσης
  • Οικοδομικές εγκαταστάσεις κατοικιών, ξενοδοχείων και εργοστασίων