Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων περιοχής Καλαμαριάς & Κασσάνδρας Χαλκιδικής

Καραγιάννης Εμμανουήλ


Κάτοχος των αδειών

  • Α΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας ΤΒΧ 2829
  • ΣΤ’ ειδικότητας 1ης κατηγορίας ΤΒΧ 2749

Τεχνική Εξειδίκευση

  • Κατασκευή εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Κατοικιών – Καταστημάτων)
  • Συστήματα Ασφαλείας
  • Αυτοματισμοί