Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων περιοχής Καλαμαριάς & Κασσάνδρας Χαλκιδικής

Μητσιάνης Βασίλειος


Κάτοχος των αδειών

  • Α΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας ΤΒΧ 2008

Τεχνική Εξειδίκευση

  • Κατασκευή εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Κατοικιών – Καταστημάτων)
  • Πίνακες (Οικιακοί, Βιομηχανικοί)
  • Αυτοματισμοί

Έργα

  • Οικοδομικές Επιχειρήσεις – Αλεξανδρής Δημήτριος