Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων περιοχής Καλαμαριάς & Κασσάνδρας Χαλκιδικής

Τσιγγελίδης Εμμανουήλ


Κάτοχος των αδειών

  • Α’ ειδικότητας 1ης κατηγορίας ΤΒΧ 2276
  • Γ’ ειδικότητας 1ης κατηγορίας ΤΒΧ 2871

Τεχνική Εξειδίκευση

  • Κατασκευή εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Κατοικιών – Καταστημάτων)
  • Αυτοματισμοί – πίνακες PLC
  • Τοποθέτηση Κεραιών
  • Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις