Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων περιοχής Καλαμαριάς & Κασσάνδρας Χαλκιδικής

Γκιούλογλου Κυριάκος


Κάτοχος των αδειών

  • Α’ ειδικότητας 1ης κατηγορίας ΚΟ 13590
  • Α’ ειδικότητας 2ης κατηγορίας ΤΒΧ 1813
  • Γ’ ειδικότητας 1ης κατηγορίας ΤΒΧ 1745
  • ΣΤ’ ειδικότητας 1ης κατηγορίας ΤΒΧ 2406

Τεχνική Εξειδίκευση

  • Κατασκευή εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Κατοικιών – Καταστημάτων)
  • Αυτοματισμοί – πίνακες PLC
  • Βιομηχανικοί πίνακες – Αντλιοστάσια – Βιολογικοί καθαρισμοί
  • Πιστοποίηση και επιθεώρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Υποσταθμών Μέσης Τάσης