Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων περιοχής Καλαμαριάς & Κασσάνδρας Χαλκιδικής

Λεμονής Ιωακείμ


Κάτοχος των αδειών

  • Α΄ ειδικότητας 1ης ομάδος ΤΒΧ 2919

Τεχνική Εξειδίκευση

  • Κατασκευή εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (οικίες-καταστήματα)
  • Αυτοματισμοί