Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων περιοχής Καλαμαριάς & Κασσάνδρας Χαλκιδικής

Σταματίου Κωνσταντίνος


Κάτοχος των αδειών

  • Α΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας ΤΒΧ 2120

Τεχνική Εξειδίκευση

  • Κατασκευή εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Έργα