Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων περιοχής Καλαμαριάς & Κασσάνδρας Χαλκιδικής

Κοσκινάς Ευάγγελος


Κάτοχος των αδειών

 • Α΄ ειδικότητας 2ης κατηγορίας Θ 230
 • Γ΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας ΤΒΧ 1983
 • ΣΤ΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας ΤΒΧ 2405
 • Άδεια εκτέλεσης και συντήρησης εγκαταστάσεων καυστήρων-υγρών καυσίμων ΤΒΧ 2269

Τεχνική Εξειδίκευση

 • Κατασκευή εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Αυτοματισμοί (εφαρμογές PLC)
 • Εγκαταστάσεις ηλετρικών κινητήρων και ηλεκτρικών φούρνων
 • Εγκαταστάσεις – Μετρήσεις ηλεκτρικών καυστήρων (πετρελαίου-αερίου)
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας καυσαερίων – Φύλλο ελέγχου

Έργα

 • INTERKAT (κατασκευές δρόμων)
 • Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας
 • Συγκροτήματα οικισμών Σάνης Χαλκιδικής
 • Λογινίδης – Κιρκιτζής (φούρνοι Καλλιθέας)
 • Κρητικός ΑΣΤΗΡ – (Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις)