Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων περιοχής Καλαμαριάς & Κασσάνδρας Χαλκιδικής

Παπαγιάννης Χρήστος


Κάτοχος των αδειών

  • Α΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας Θ 555
  • Γ΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας Θ 556
  • ΣΤ΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας ΤΒΧ 1888

Τεχνική Εξειδίκευση

  • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις – εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικών
  • Αυτοματισμοί (εφαρμογές PLC – οθόνες αφής – βιομηχανικά δίκτυα – τηλεχειρισμός)
  • Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων ισχύος διανομής – πίνακες αυτοματισμού

Έργα

  • Interbeton – Σκυρόδεμα
  • Άθως – Εμφιαλωτήριο νερού
  • Anaplus – Παραγωγή πλαστικών φιαλών
  • Λατομείο Γαλάτιστας